Zdjęcia metodą Klausa Schriebera

Marek Szwedowski od pewnego czasu weryfikuje też uzyskiwanie obrazów duchów przy wykorzystaniu metody Klausa Shriebera. Ma już pierwsze, całkiem zadowalające wyniki. Dziś prezentowane są w formie krótkiego filmu, na którym wyjaśnia przyjętą metodologię oraz efekty swojej pracy. Wśród tych prac znalazły się także wyniki uzyskane poprzez przy pomocy innych metod. Wśród nich jest między innymi ta opierająca się na modyfikacji lustra wody. Prace te są dopiero w fazie testów, więc ich wyjaśnienie i schematy zostaną wyjaśnione w następnych materiałach filmowych

Dodajmy, że metody te zalicza się do kategorii ITC.