Robin Williams ? przekaz do tego świata

Robin Williams

Witam, jestem przy tobie, teraz przez tą krótką chwilę? Co mam powiedzieć? Życie jest piękne! Nigdy, nigdy z niego nie rezygnujcie! Nigdy, dopóki czas was nie zabierze. A jak ze mną? Dobrze ze mną? Jestem szczęśliwy, spokojny ale ciągle gdzieś zawieszony.
Powtarzam ? nigdy, nigdy nie rezygnujcie z życia przed czasem. Szukajcie we wszystkim miłości. Miłość może wziąść i pomóc wam, pomóc wam wyprowadzić…nigdy nie rezygnujcie. Ciężko mi ale jestem już w innym świecie, a ten inny świat przeraża mnie, przerasta swoją pięknością, dobrocią i nieskończoną miłością. Ale można go obejrzeć inaczej, jestem za szybko. Nie tak? ale nadal żyję i będę żył dalej. Powtórzę jeszcze raz ? nigdy, nigdy nie rezygnujcie z życia! Podejmijcie walkę do ostatniej chwili, a miłość musi wam w tym pomóc. Nawet jak was nikt nie kocha ? wy kochajcie siebie. Wy kochajcie siebie! I miłość jest tym co zwycięży wszystko.
Jest dobrze, jest mi dobrze ale żeby mi było rzeczywiście dobrze to musi jeszcze upłynąć trochę czasu. To nie jest mój czas ale gdzieś muszę być. Są łąki, są pola, lasy jest woda a jednak to wszystko ? jeszcze nie mój czas? Pamiętajcie miłość przezwycięży wszystko! Żegnam.