Transkomunikacja Konstant?ns Raudive (pioniera badań nad transkomunikacją)

Obraz

Nagrywaj, nagrywaj, słyszę cię, słyszę?.
Witam, pozdrawiam. Nagrywaj. Stacja pełna miłości. Miłość, miłość, nagrywaj. Chcemy kontakt, kontakt. Nagrywaj. Chcę abyś nagrywał. Powiększaj, powiększaj. Pomost ? łącz. Kocham, miłość, nagrywaj.
Potrzebujemy tego!