Transkomunikacja Stefana Ossowieckiego (przedwojenny jasnowidz)

Stefan_Ossowiecki

Słyszę cię, nagrywaj! Proszę, kontaktuj się. Pomoc tak potrzebna. Dajemy świadectwo istnienia. Jest super – łącz światy. Daj nadzieję, miłość i do przodu! Słyszymy cię, jesteś jak nasz ambasador wiary i miłości wam.