Warsztaty 7-8 kwiecień

ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY

Zapraszam Państwa na kurs, który pomoże otworzyć drogę do rzeczy niemożliwych.

Na Kursie PRZEKAZUJĘ wiedzę PRAKTYCZNĄ.

Zagadnienia:

1. Podstawowe wiadomości na temat parapsychologii.
2. Poznawanie własnego duchowego wnętrza.
3. Wchodzenie na poziom nadświadomości .
4. Przewidywanie własnej przyszłości i kierowanie nią.
5. Wyczuwanie mentalne aury człowieka oraz badanie stanu zdrowia.
6. Pierwsze kroki w jasnowidzeniu i eksperymenty z tym związane.
7. Praca ze zdjęciami oraz odczytywanie tego nam mówią.
8. Podstawowe zabiegi z bioenergoterapii. Pomoc sobie jak również innym.
9. Podstawy DU czyli doskonalenia umysłu.
10. Badanie charakterologiczne człowieka i nie tylko.
11. Praca na polu morfogenetycznym. Internet mentalny- gdzie jest zapisana przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
……………………..……………………..……………………..……………………..…..

Kurs pozwoli Tobie:

– poznać ukryte właściwości swojego umysłu
– zdobyta wiedza pozwoli Ci pełniej zrozumieć świat i ludzi
– będziesz łatwiej pokonywał trudności w swoim życiu
– szybciej będziesz wchłaniał wiedzę np. przy nauce języków obcych
– wpływać na swoje otoczenie, by zapewnić pomyślność sobie i swoim najbliższym
……………………..……………………..……………………..……………………..…..

Jest to INTENSYWNY kurs WEEKENDOWY.

Program obejmuje:

DZIEŃ 1
-Ma na celu rozwinięcie zdolności innego postrzegania rzeczywistości i ukrytych talentów w sobie- można zmienić siebie jak i innych, wyczula naszą intuicję, czyli jasnowidzenie, możemy szybciej się uczyć i kreować siebie.
-Relaks – przez co możemy zajrzeć w przyszłość i zmieniać swoją teraźniejszość, dokonywać prostych zabiegów bioterapeutycznych, lepiej siebie rozumieć i innych, pokonywać trudności i być prawdziwym kreatorem własnego życia.
– Praca ze zdjęciami- tworzenie portretu psychologicznego i wyczuwanie energii ze zdjęć, oraz diagnozowanie stanu emocjonalnego człowieka .
-Wchodzenie na wyższy stan nadświadomości ? praca z własnym umysłem, opiekunem duchowym, nauka energii kształtów, poznawanie własnej energii.

DZIEŃ 2
-Pracownia Doskonalenia Umysłu, czyli praca w nadświadomości- badania mentalne, porady.
-Pierwsze zabiegi z bioterapii.
-Praca na polu morfogenetycznym – czyli jasnowidzenie.
-Synchronizacja półkul mózgowych, myślokształty i praca z nimi.
-Najnowsze metody walki z depresją.
– BHP w metapsychologii.
……………………..……………………..……………………..……………………..…..

Dzięki odpowiednim ćwiczeniom można kontrolować stan swojego umysłu i kierować prądami czynnościowymi mózgu. W tak zwanym stanie działania na poziomie nadświadomym można rozwinąć zdolności jasnowidzenia, diagnozy na odległość podstawowe umiejętności bioenergoterapeutyczne.
Dodatkowo nauczysz się kreować życie zgodnie ze swoimi marzeniami. Doskonalenie Umysłu – to psychotronika w pigułce. W ćwiczeniach zawarte jest wiele kluczy do rozwijania zdolności psychotronicznych.
……………………..……………………..……………………..……………………..…..

Na koniec kursu, każdy uczestnik otrzyma dyplom ukończenia kursu I stopnia z parapsychologii oraz materiały multimedialne do rozwijania swoich umiejętności parapsychologicznych.